INDEX

Op zaterdagavond 1 augustus 1914 wordt een eerste contingent Belgische militairen bij de minderbroeders gelegerd, die de volgende ochtend alweer vertrekken. In september krijgen ze opnieuw soldaten te logeren. Alle beschikbare ruimte wordt benut, tot refter, kapittelzaal, spreekkamers en gangen toe. Het Kranske, het gebouw van de Derde Orde doet twee weken lang dienst als opleidingscentrum voor vrijwilligers, daarna als infirmerie van het Rode Kruis.

Gebouw Het Kranske

Wanneer Mechelen door de Duitsers onder vuur wordt genomen, ontploft er ook een schrapnel in de refter. Verder raken de bibliotheek en het koorgestoelte beschadigd. De paters moeten het klooster in de steek laten vanwege de zware beschietingen. Onder de tijdelijke afwezigheid van de paters kan een werkvrouw van Duitse afkomst de bezetters weerhouden het klooster te plunderen.
In 1917 worden een 30-tal studenten van het Serafijns College van Lokeren in de lokalen van de Derde Orde ondergebracht, tot na de wapenstilstand.

De Stem van Sint-Antonius

Bij het naderen van de winter van 1917, eisen de Duitsers verschillende grondstoffen op. In februari 1918 krijgt de gardiaan van het klooster het bevel een lijst van klokken op te stellen, maar ze worden niet in beslag genomen.

De weinige schade die de gebouwen hadden opgelopen, wordt tijdens de oorlog al tijdelijk gerepareerd. De definitieve herstellingen beginnen in 1922 en worden pas in 1925 afgerond, mede omdat men lang moest wachten op de goedkeuring van overheidssteun.

Ondertussen drijven de broeders hun sociale activiteiten op. In de jaren '20 en '30 krijgen de minderbroeders een nieuw werkterrein in de arbeiders- en jeugdbewegingen. De jeugdbeweging vindt onderdak in de nieuwbouw aan de overkant van het klooster, en verscheidene kloosterlingen worden ingezet als proost.

De uitgeverij brengt in 1926 een jubelnummer uit van zijn Bode, met bijdragen van o.a. Felix Timmermans en Cyriel Verschaeve. Op 16 oktober 1927 wordt in Het Kranske een Franciscus-beeld van Nand Wynants (of Ferdinand Wijnants) gewijd. In januari 1981 is dit verplaatst naar de ingang van de kerk, waar het nu nog staat tussen de twee ingangsdeuren. Overigens wordt de drukkerij in 1934 uitgebreid en vernieuwd.

De vernieuwing treedt ook binnen in het klooster. Zo krijgen de paters vanaf 1937 de toelating om hun huisbezoeken ook per fiets af te leggen, op voorwaarde dat ritten binnen de stad zouden worden vermeden.

Postkaart Editions Nels - Hoogkoor

En dan staan de Duitsers voor een tweede maal voor de poorten van Mechelen. Wanneer ze op 17 mei 1940 na hevige bombardementen en beschietingen zonder slag of stoot de stad binnen trekken, worden grote gebouwen opgeëist om de soldaten onder te brengen. Het klooster wordt echter met rust gelaten.

De winter van 1941-1942 is zo streng, dat er twee grote kachels in de kerk worden geïnstalleerd om op zondagen het gebouw warm te krijgen. Deze ‘luxe’ is snel in heel Mechelen bekend.

Vanaf 19 april 1944 nemen de geallieerden Mechelen onder vuur met zware luchtbombardementen. De volgende dagen en nachten komen een honderdtal omwonenden bij elk alarmsignaal schuilen in de kelders van het klooster. In de nacht van 1 op 2 mei volgt een nog heviger bombardement. Grote delen van Mechelen liggen plat, maar de schade aan het klooster beperkt zich tot enkele gebroken ruiten en een losgekomen arduinsteen in de goot van de kerk.

En net als 25 jaar eerder, moet ook deze keer een gedetailleerd overzicht worden opgesteld van de aanwezige klokken. De paters ontkomen een paar keer aan een opeising, maar op 30 juni 1944 wordt uiteindelijk de grootste klok uit de toren in beslag genomen en weggevoerd. Niet lang daarna, met de komst van de geallieerden, brengen de Amerikanen op 15 oktober 1944 ook de geroofde klok terug, weliswaar zonder klepel.

^ top