INDEX

Patershof en omgeving

Begin 1994 ontstaat er opschudding in de Heihoek wanneer het gerucht gaat dat de paters een blok met 70 appartementen willen bouwen in hun binnentuin, met bijbehorende ondergrondse autostaanplaatsen. Onmiddellijk wordt een petitie opgestart.
Medio 1995 is het aantal appartementen al opgelopen tot 86, en wordt gewag gemaakt van een bebouwing in een driehoek langsheen de volledige loop van de oude tuinmuur. Er wordt gevreesd voor een verdrukkend effect op de bestaande huizen in de Korte Pennincstraat en de Kroonstraat.
Maar het verdwijnen van het laatste stukje groen in de volgebouwde en kinderrijke Heihoek zorgt voor een minstens even grote consternatie. Ook het ontbreken van winkelruimte in de plannen wordt gelaakt, aangezien dit wat leven kan brengen in de wijk. Een laatste punt van bezorgdheid is de te verwachten verkeersoverlast met zoveel nieuwe bewoners.

In de tweede helft van 1995 wordt echter een nieuw ontwerp ingediend, waarbij de nieuwbouw zich strekt van Karmelietenstraat tot Kroonstraat, ongeveer parallel met de Kromme Elleboogstraat.
Dit kan al op meer bijval rekenen, waarbij zelfs gedacht wordt aan de aanleg van een driehoekig plein tussen Korte Pennincstraat, Kroonstraat en het appartementenblok. De bestemming van de hoogbouw achter de arbeidershuisjes in de hoek van de Kroonstraat en de Kromme Elleboogstraat (vergaderzalen, zie foto hierboven) blijft echter voer voor weerstand.