INDEX

In oktober 2001 begint IBO aan de werken op wat - vanaf dan - het Patershof zal worden genoemd, een project waarvan de totale kosten op 400 miljoen Bfr worden geraamd. De stad koopt de oude kloostertuin voor een symbolisch bedrag en schepen Jowan Lamon kondigt aan deze vanaf 2003 ter beschikking te kunnen stellen van de buurt. Het openstellen van de kloostertuin voor de buurt was volgens bepaalde bronnen overigens een voorwaarde van de minderbroeders om tot verkoop te kunnen overgaan.

2001 - Kloostertuin gezien vanop het loftenblok

”Deze investering betekent ongetwijfeld een meerwaarde voor Mechelen”, zegt Rudolph Van den Heuvel van IBO. “Het leegstaande klooster leent zich uitstekend voor de realisatie van kwalitatief hoogstaande woningen, met een monumentale kloostergang als blikvanger. We breken overigens alleen de keuken en de drukkerij af en behouden de waardevolle kloosterdelen.”

Met de drukkerij wordt verwezen naar het gebouw aan de Karmelietenstraat dat hiertoe tot kort voor de verkoop dienst deed. De keuken stond dwars op het lagere deel van het klooster, en herbergde een veranda en terras, en de toiletten voor de bewoners.
Deze buitenmuur van het klooster was dan ook erg gehavend, littekens die niet meer zichtbaar zijn sinds dit gedeelte werd bepleisterd. Hierbij verdween aan het kloostergebouw overigens het authentieke oprichtingsbord van de originele kapel, met als opschrift ‘me posuit V.A.P. Augustinus Prov. Definitor hac 22e Januarii 1863’.

Zoals gezegd wordt ook een deel van het grote kloostergebouw afgebroken, evenals stukken van het provincialaat en de ziekenboeg. Deze laatsten kennen we nu als de paterswoningen. De muur achter de fietsenstalling en het hogere deel van de achtermuur aan het herenhuis vormen de laatste restanten van de verwijderde hoogbouw. Samen met de afbraak van het stuk provincialaat verdwijnt ook het fresco op een binnenmuur van de grootste paterswoning.

2003 - Satellietfoto met zichtbaar de uitbreiding van de paterswoningen en de vorm van het poortgebouw 8 juni 2004 – De werken aan de nieuwbouw fase 2 zijn bezig, de tuintjes aan de paterswoningen krijgen vorm
In de tweede helft van 2003 worden de eerste woningen opgeleverd en is fase 1 van de nieuwbouw afgerond. De ondergrondse parking is aangelegd met ingang via de poortwoning waar eens de drukkerij stond. Het loftenblok en het herenhuis krijgen een pleisterlaag in passende kleuren, wat tegelijk de verschillende bouw- en schilderactiviteiten doorheen de jaren moet maskeren.

Maart 2002 – Loften en herenhuis 2005 - Zicht op het binnenpleinMet de oplevering van fase 2 heeft het complex zijn definitieve vorm gekregen, inclusief de 80 ondergrondse parkeerplaatsen. Als ook het binnenplein eind 2004 verder wordt aangelegd, levert dat het uitzicht op dat we nu – anno 2007 – kennen.

^ top