INDEX

Ook voor de Karmelietentuin - zoals de kloostertuin inmiddels herdoopt is - zijn de plannen eindelijk klaar, en dat na verschillende consultatierondes met de buurtbewoners.

In de woorden van de tuinarchitecten klinkt het zo: De herinrichting van het voormalige Minderbroederklooster geeft het zeer dens negentiende eeuws Mechelese stadsweefsel een kleine, maar unieke, groene besloten oase.

Diverse buurtvergaderingen en inspraakmomenten voeden het ontwerpvoorstel en vergroten de betrokkenheid van migranten. Het ontwerp geeft oplossingen aan diverse knelpunten: intimistisch karakter - sociale controle, behoud giftige vegetatie - spelende kinderen, privacy - publieke ruimte, traditioneel beheer - openbaar groenonderhoud, draagkracht ecologie.

Plan Karmelietentuin (Ars Horti)


Het beloofde budget is inmiddels opgeschroefd tot 275.000 euro voor het park van een kleine 40 are groot. Mits goedkeuring door het schepencollege starten begin 2007 de werken die zon twee maanden in beslag zullen nemen. Er is vooral plaats voor een glooiend grasperk, zitplaatsen en de grot blijft ook behouden.

Tegen de zomer van 2007 zal de Heihoek een stadstuin krijgen die de ademruimte moeten geven waar het zo hard nood aan heeft. Overigens speelden de buurtkinderen vroeger ook al in de kloostertuin, dus zo is de cirkel weer rond. En s nachts gaat het parkje op slot om criminaliteit en een onveilig gevoel te vermijden.


^ top